E-book sleutels

De 12 sleutels geven een inkijkje in jaren super-kwalitatief onderzoeksresultaat onder jongeren van alle leeftijden: hoe staan ze in de wereld, hoe kijken ze naar bedrijven, naar producten en diensten, wat hopen ze te bereiken, hoe gaan ze met elkaar om, waar zitten ze wel en juist helemaal niet op te wachten.E-book sleutels